Välkommen till
Rådströms Schakt

Rådströms Schakt AB är en entreprenadfirma som utför alla förekommande markarbeten med kvalitet som ledord.

Fördelarna med att anlita oss!

Därför ska du välja Rådströms Schakt

Erfarenhet

Vi har jobbat med markentreprenader i snart 15 år. Vår personal är erfaren och välutbildad.

Flexibilitet

Vi lyssnar på dej före under och efter entreprenaden så att du får det resultat du vill ha!

Hängivenhet!

Vi ger oss inte förrän du är nöjd!

Teamet i Rådströms Schakt

Det är vi som utför mirakel åt dej.

Tommy Rådström
VD
Fredrik Svärd
Arbetsledare
Marcus Rådström
Maskinförare
Nicklas Fredriksson
Anläggningsarbetare
Christian Johnsson
Anläggningsarbetare
Jonas Larson
Maskinförare

Vår service

Hur bär vi oss åt?

Planering
Alla jobb vi utför planeras i detalj innan utförandet. Det höjer kvalitén och sänker slutpriset för våra kunder.
Rätt personal
Vår personal är noggrann och har rätt utbildning för sina arbetsuppgifter.
Rätt utrustning
Vi använder oss av den absolut senaste tekniken och har moderna maskiner både vid planering och utförande av jobb.
Vi älskar vårt jobb!
Det viktigaste i Rådströms Schakt är att vi alla älskar det vi håller på med. Vi sätter en heder i att få nöjda kunder som rekommenderar oss till andra.

Projektbilder

Se bilder från våra projekt

Miljö och kvalitet

Rådströms Schakt ska vara ett miljömedvetet företag som tar hänsyn till miljön i det dagliga arbetet. Vi ska med god marginal uppfylla kraven i lagar och förordningar på miljöområdet.

Rådströms schakt ska:
-Väga in miljöhänsyn i alla beslut och integrera miljöfrågorna i verksamheten
-Sträva efter att ständigt minska sin miljöbelastning
-Ställa miljökrav på de produkter som används i verksamheten
-Sätta upp tydliga miljömål och utforma rutiner för att följa upp, utvärdera och förbättra miljöarbetet
-Kommunicera öppet och ärligt i miljöfrågor

Vi utför alla arbeten så miljövänligt som möjligt. Samtliga maskiner är miljöklassade enligt minst EU-steg3.
Samtliga anställda har ADR-bevis och har genomgått kursen Arbete på väg.

Kvalitet

Att införa kvalitetssäkring betyder att arbetsrutiner systematiseras. Att skapa ordning och reda betyder att arbetsglädje och engagemang stimuleras. Kvalitetstänkande måste omfatta alla. Motivation och yrkesstolthet är minst lika viktigt som utveckling av teknik och metoder. Därför är information, utbildning och delegering av ansvar avgörande förutsättningar. rätt kvalitet kräver medverkan av varje anställd.

Rådströms schakt arbetar kundfokuserat och utför varje arbete enligt beställarens önskemål, till dennes belåtenhet och till lägsta möjliga pris.

Rådströms Schakt AB
Bada Sågbacken
685 92 Torsby

Kontakta Rådströms Schakt

Tel Tommy Rådström 0705840146
Rådströms Schakt AB
Bada Sågbacken
685 92 Torsby